Benjamin Blomqvist, nöjd transportchef vid invigning av Älvsbyns godsterminal.

Älvsbyhus utökar sina transporter på järnväg

Älvsbyhus utökar med 10 järnvägsvagnar för transporter av husmoduler, från tidigare 12 vagnar till 22 vagnar. Benjamin Blomqvist, transportchef för Älvsbyhus, informerade mig vid ett företagsbesök under den gångna veckan om Älvsbyhus hållbarhetsarbete inom transporter.

I oktober 2015 startade Älvsbyhus sina transporter per järnväg från Älvsbyns godsterminal. I sitt arbete med energieffektiviseringar breddar och förlänger de sina husmoduler. Det medför även att järnvägsvagnarna byggs om och anpassas för de nya modulerna. Älvsbyhus transporterar 3-4 hus per vecka, med tåg från Älvsbyns godsterminal till Mälardalen.

Inom EU tillämpas idag kompensationssystem för att främja godstransporter på järnväg i Danmark, Italien, Storbritannien och Österrike.

Regeringen i Sverige ser över ett system för miljökompensation där Trafikverket föreslår att systemet begränsas till perioden 2016– 2020, för att därefter omprövas. Det innebär att omprövning sker i samband med ett eventuellt införande av en vägslitageskatt.

Syftet med ett kompensationssystem är att uppmuntra en övergång till järnvägen, eftersom den ger upphov till mindre externa kostnader än vägtransporter. Ett vanligt förekommande motiv i länder som har infört sådana system är att främja godstransporter på järnväg av miljöskäl. Trafikverket väljer därför att i fortsättningen använda begreppet miljökompensation.

Länk till utredningen gällande miljökompensation på järnväg. http://online4.ineko.se/trafikverket/Product/Detail/50147

Benjamin Blomqvist rekryterades från Upplands Väsby där han arbetade som arbetsledare för en transportavdelning inom kommunen. En ung och intressant ledare med framtiden för sig.  Det är spännande att följa Älvsbyhus arbete i hållbarhetsfrågor. Som Benjamin utrycker det; ”hållbarhetsfrågor, det ligger i tiden”.


Pär Jonsson

Näringslivschef
Älvsbyns kommun

Senast uppdaterad 2016-02-03

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.