Arctiq DC

Arctiq Data Center

Arctiq-DC syftar till att stärka den regionala datacenter-branschens produkter, tjänster, lösningar och erbjudande till kunder utanför regionen, nationellt eller internationellt.

Det ska göras genom att demonstrera och med mätningar visa och bevisa att; investera och operera datacenter i subarktiska regioner har låga och bland de lägsta investerings- och driftkostnaderna i världen med avseende till kylning och kraftdistribution.

Älvsbyns del i projektet handlar om att utvärdera möjligheterna till industriell symbios i Älvsbyn tillsammans med projektgruppens parter för att skapa cirkulära och teknoekonomiska flöden som följda av datacenteretablering tex genom återvinning av restvärme.

Projektledare Älvsbyns kommun

Louise Mattsson
louise.mattsson@alvsbyn.se
070-601 19 70

Finansiärer

Interreg Nord, Region Norrbotten, Vattenfall Vattenkraft, Business Oulu, Rovaniemen Kehitys Oy, NxtVN Finland, Energimyndigheten

Projektpartner

Hushållningssällskapet, Norr- Västerbotten, Älvsbyns kommun, Hydro66, Xarepo, Oulu Universitet, SFTec, Aurora datacenter Finland, Oulu datacenter

Koordinator

RISE SICS North

Bild på Interreg Nord Europeiska regionala utvecklingsfond och Europeiska Unionens logotyper.