SMART Tillväxt 2.3

”SMART Tillväxt 2.3″ är ett samverkansprojekt mellan Piteå kommun, Skellefteå kommun och Älvsbyns kommun. Finansiering sker genom Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), Region Västerbotten, Region Norrbotten, Piteå kommun, Skellefteå kommun samt Älvsbyns kommun. Projektperioden sträcker sig från 2019-08-01 – 2022-11-30.

Projektets övergripande mål är att få fler företag att växa och få ut fler innovationer på en större marknad. Delmål som ska prioriteras är:

  1. Direkta insatser för att öka tillväxten och skapa fler arbetstillfällen
  2. Fler innovativa tjänster och produkter som kommersialiseras
  3. Få en ökad konkurrenskraft och exportmognad för SMF

Projektets målgrupp är befintliga små och medelstora företag (SMF)

Bild på Europeiska Unionens regionala utvecklingsfonds logotyp.

Bild på Region Västerbottens logotyp.

Bild på Region Norrbottens logotyp.

Bild på Älvsbyns kommuns logotyp.   Bild på Piteå kommuns logotyp.   Bild på Skellefteå kommuns logotyp.

Senast uppdaterad 2022-01-03

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.