Personalutskottet

Personalutskottet är ett beredande organ inom kommunstyrelsen som hanterar personalärenden.

Ledamöter:
Johan Dahlqvist, m (ordförande)
Hans Nyberg, s (vice ordförande)
Kristina Karlsson, s

Ersättare:
Stefan Lindbäck, m
Robert Forsberg, s
Oscar Johansson, v