Ekonomi

 

Kommunledningskontoret – ekonomiavdelningen, ger kommunstyrelsen, nämnder och koncernbolag service och konsultstöd i ekonomi- och finansfrågor. Servicen och stödet omfattar:

- Kompetens och sakkunskap i ekonomi- och finansfrågor
- Kassafunktion, dagbokföring, faktura-, debiterings- och kravhantering
- Medelsförvaltning och upptagande av lån
- Ekonomisk planering och budget
- Upprättande av delårsrapporter, budgetuppföljningsrapporter och årsredovisning
- Tillhandahållande av IT-stöd i form av ekonomisystem med tillhörande försystem
- Utbildning i nyttjande av ekonomisystemet
- Utbildningar och analyser.

E-faktura
Som privatkund kan du ta emot och betala dina fakturor till Älvsbyns Kommun genom att använda elektronisk faktura. Det är enkelt, säkert och miljövänligt. Istället för att få en pappersfaktura via post kan du få fakturan presenterad i din Internetbank. Du kan titta på fakturan på skärmen eller i din smartphone. Alla uppgifter gällande fakturan såsom belopp, datum och OCR-nummer är redan ifyllda och det enda Du behöver göra är att kontrollera fakturan och godkänna betalningen.

Du anmäler e-faktura via din Internetbank. Fakturamottagare kan vara annan person än fakturabetalare. Ange då även namn och personnummer på den person som står som fakturamottagare på din Internetbanks anmälningssida.

Älvsbyns kommun tar emot leverantörsfakturor elektroniskt
Det finns stora fördelar med elektroniska fakturor där vi tillsammans kommer att spara tid och pengar.

För att ytterligare effektivisera hanteringen av leverantörsfakturor, går vi över till elektroniska fakturor och vi arbetar aktivt för att få fler leverantörer att skicka elektroniska fakturor till oss. Älvsbyns kommun fasar ut möjligheten att ta emot pappersfakturor. Vi uppmanar därför våra leverantörer att se över sina möjligheter att skicka elektroniska fakturor till oss. För att underlätta övergången till elektroniska fakturor har vi sammanställt information som ni behöver för att skicka e-fakturor till oss.

Skicka elektroniska leverantörsfakturor:
Vi samarbetar med Swedbank och tar emot elektroniska fakturor i ett standardiserat filformat enligt SFTI, vilket underlättar för både köpare och säljare.

Vår e-adress                                                       2120002734

Adress till Swedbanks distributionstjänst           SWEDSESS

Krav på fakturainnehåll och fakturamärkning Instruktion ta emot

För att komma igång fyll i blanketten ’Instruktion ta emot’ och e-posta den till oss.  Vi kontaktar er för att komma överens om tidpunkt för utbyte av elektroniska fakturor.

Har ni frågor kring e-faktureringen är ni välkommen att kontakta oss på: ekonomi@alvsbyn.se

 

Autogiro
Du som betalar fakturor till Älvsbyns kommun månadsvis för exempelvis barnomsorg, äldreomsorg, bredband har möjlighet att betala dessa via Autogiro.

Om Du vill att betalning ska dras automatiskt från Ditt bankkonto, måste Du skriva under en medgivandeblankett som godkänner denna betalning via Autogiro. Detta kan du göra elektroniskt genom att klicka på länken ”Autogiro via hemsida” eller manuellt fylla i en blankett, och skicka den till Ekonomikontoret. Fakturan kommer då att betalas på förfallodagen.

Autogiro via hemsida

Blankett medgivande autogiro

Vi som jobbar på ekonomiavdelningen är

Ekonomichef, Ulla Lundberg, 0929 – 171 37
Ekonom vik, Karin Stenvall, vik 0929-171 71
Ekonom, Carolina Södersten, 0929-171 39
Ekonom, Åsa Holmqvist, 0929 – 171 41
Ekonom, Emma Johansson, 0929 – 171 42
Ekonom, Dagmara Walkiewicz, barnledig
Upphandlare, Benita Jonsson, 0929 – 171 61
 
Ni når oss även på vår gemensamma e-postadress: ekonomi@alvsbyn.se
 
 

Senast uppdaterad 2018-06-18

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.