Kommunledningskontoret

I kommunen finns endast en förvaltning i och med den organisation som trädde i kraft den 1 januari 2007. All operativ verksamhet finns samlad inom kommunstyrelsen. Kommunledningskontoret är kommunstyrelsens förvaltningskontor. Kommunledningskontoret utgör verksamheternas stöd inom dessa områden samtidigt som verksamheterna avkrävs efterlevnad av de centralt beslutade styrdokumenten.

Kontoret inkluderar fem avdelningar/huvudfunktioner: ekonomi, HR, Information, IT/Utveckling samt kansli. Samtliga avdelningar har olika roller; en strategisk, en konsultativ och serviceroll gentemot kommunkoncernen.

Ekonomi

Ekonomiavdelningen är kommunens spetskompetens inom redovisnings- och budgetfrågor och bistå kommunledningen och politikerna med stöd och underlag till beslut. Kommunens inköpsfunktion ligger under ekonomiavdelningen.

Human Resources (HR)

HR-avdelningen består av två enheter, HR-avdelningen och Bemanningsenheten, som arbetar med personal- och bemanningsfrågor på operativt och strategisk nivå. HR-avdelningen kallades tidigare personalavdelningen.

Information

Informationsverksamhetens roll är extern information till kommunmedborgarna och intern kommunövergripande information. Varje enskild enhet/avdelning har ansvar för den egna informationen och Informationsverksamhetens roll är att, vid behov, vara ett stöd för dem. Informationsverksamheten är också presskontakt, ansvarig för kommunens tidning Älvsbybladet, webbplatsen alvsbyn.se och kommunens grafiska profil. Är också kommunens representant när det gäller information/kommunikation i länssammanhang.

IT/Utveckling

IT-verksamheten inom Älvsbyns kommun indelas i två delar, intern och extern verksamhet. Den interna verksamheten är den IT-verksamhet som stödjer verksamheten inom kommunens förvaltning och bolag och omfattar infrastruktur, system och applikationer.

Kansli

Kansliavdelningen är politikens förvaltningskontor. I avdelningen ingår även kommunens medborgarservice, med växel och reception.

 

Senast uppdaterad 2022-02-11

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.