Kommunledningskontoret

I kommunen finns endast en förvaltning i och med den organisation som trädde i kraft den 1 januari 2007. All operativ verksamhet finns samlad inom Kommunstyrel-sen. Kommunledningskontoret är Kommunstyrelsens förvaltningskontor. Kommunledningskontoret utgör verksamheternas stöd inom dessa områden samtidigt som verksamheterna avkrävs efterlevnad av de centralt beslutade styrdokumenten.

Kontoret inkluderar fem avdelningar/huvudfunktioner: ekonomi, IT, kansli, ledning- och utveckling samt personal. Samtliga avdelningar har olika roller; en strategisk, en konsultativ och serviceroll gentemot kommunkoncernen.

Ekonomi
Ekonomiavdelningen är kommunens spetskompetens inom redovisnings- och budgetfrågor och bistå kommunledningen och politikerna med stöd och underlag till beslut.
Kommunens inköpsfunktion ligger under ekonomiavdelningen.

IT
IT-verksamheten inom Älvsbyns kommun indelas i två delar, intern och extern verksamhet. Den interna verksamheten är den IT-verksamhet som stödjer verksamheten inom kommunens förvaltning och bolag och omfattar infrastruktur, system och applikationer.

Den externa verksamheten är det bredband som kommunen, mot avgift, levererar till kommunens medborgare och företag. Kommunen är både nätägare och Internetleverantör.

Kansli
Kansliavdelningen är politikens förvaltningskontor. I avdelningen ingår även funktionerna växel/reception, kontorsvaktmästeri samt verksamhetsvaktmästare.

Lednings- och utvecklingsavdelningen
Lednings- och utvecklingsavdelningen har till uppgift att leda, samordna och utveckla socialtjänst och skola.

Personal
Inom personalavdelningen finns arbetsrättslig kompetens och resurser för att stödja beslutsfattare och medarbetare inom Älvsbyns kommun med personaladministrativ service inom HR.

Senast uppdaterad 2014-11-24 Innehållet på denna sida uppdaterades senast för mer än ett år sedan och kan innehålla felaktigheter. Du kan föreslå ändringar genom att klicka på knappen nedanför.

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.