Förtidsröstning

Perioden för förtidsröstning pågår mellan onsdagen den 22 maj till och med söndagen den 9 juni.

Att tänka på inför förtidsröstning

Ta med dig id-handling och röstkort när du ska förtidsrösta.
• Om du inte har någon id-handling kan en annan person som har fyllt 18 år intyga din identitet. Personen som intygar måste visa sin id-handling.
• Om du inte har ditt röstkort kan dubblettröstkort skrivas ut under ordinarie expeditionstid hos kommunen.

Här finns mer information om förtidsröstningen:

Förtidsrösta