Nya enhetschefer

Publicerad: 2024-02-21


Nu är det klart att Eleonor Lundkvist Linder blir enhetschef för individ och familjeomsorgen och att Mariann Rosengren blir enhetschef för biståndsenheten. Läs mer ›

Region Norrbotten har besökt Älvsbyn

Publicerad: 2024-02-13


Idag den 13 februari har Region Norrbotten besökt Älvsbyn. Regionrådet Anders Öberg och regiondirektören Ulrika Sundqvist träffade kommunalrådet och kommunchefen. Syftet med mötet var att skapa relationer och prata kring gemensamma frågor. Under mötet diskuterade samverkan mellan kommun och region avseende hälso- och sjukvård men även förutsättningar för utveckling.Läs mer ›

Älvsbyns kommun söker kontaktfamiljer

Publicerad: 2024-02-01


Vi söker dig/er som har möjlighet att under 1-2 helger i månaden ta emot ett barn/ungdom i ert hem. Som kontaktfamilj kan du vara ensamboende eller leva i en familj.Läs mer ›

Familjeteam

Publicerad: 2024-01-14


I början av 2023 fick verksamheten i uppdrag att inrätta ett familjeteam. Under året har det arbetats fram ett förslag och den 18 december togs beslut av kommunstyrelsen att införa ett sådant i Älvsbyns kommun. Familjeteamet ska vara i gång under våren 2024. Syftet med ett familjeteam är att arbeta med tidiga insatser och att...Läs mer ›

Föreläsning med kriminologen och författaren Maria Dufva i januari

Publicerad: 2024-01-12


Tisdagen den 16 januari kommer kriminologen och författaren Maria Dufva till Älvsbyn och föreläser om de aktuella utmaningar som tonåringar och tonårsföräldrar står inför. Föreläsningen riktar sig till alla och är gratis att gå på.Läs mer ›

Läkemedelsgivare ökar trygghet och självständighet

Publicerad: 2024-01-02


Älvsbyns kommun har införskaffat 10 automatiska läkemedelsgivare från företaget Evondos till hemsjukvården. Givarna gör det möjligt för personen att själva kunna ta sin medicin på rätt tid, utan att behöva invänta vårdpersonal.Läs mer ›

Klart med ny ekonomichef

Publicerad: 2023-12-28


Nu är det klart att Carina Juntti blir Älvsbyns kommuns nya ekonomichef. Hon efterträder Gun Nilsson som numera är inköpschef på Piteå kommun. Carina Juntti är 56 år och boende i Kalix. Hon tillträder som ekonomichef den 19 februari 2024.Läs mer ›

Brister och arbetet framåt

Publicerad: 2023-12-21


I samband med den externa granskningen gällande tre barnärendens hantering under perioden 30 september 2020 till 30 mars 2023 uppmärksammandes ett flertal brister bland annat handläggning, beslutsfattande och dokumentation. Avvikelse upprättades och det ledde till en lex Sarah utredning. Älvsbyns kommuns utredning är nu klar och den visar avvikelser som redan var kända och hanterade,...Läs mer ›

Flera utredningar är klara och de visar på missförhållanden

Publicerad: 2023-12-21


Det har varit en turbulent tid för socialtjänsten i Älvsbyn efter de uppmärksammade LVU-fallen. Ett stort antal klagomål, orosanmälningar och avvikelser inom individ- och familjeomsorgen (IFO) har inkommit från sommaren och framåt. Dessa hanteras enligt kommunens riktlinjer för hantering av avvikelser, klagomål och synpunkter inom socialtjänsten och av dessa kan vissa bli föremål för en...Läs mer ›

Eleonor Lundkvist Linder tillfällig enhetschef IFO

Publicerad: 2023-12-15


Vid rekrytering av tillförordnad enhetschef för individ och familjeomsorgen (IFO) har fokuset legat på att rekrytera utbildad personal och en person som kan påbörja processen att leda enheten genom en tid av förändring. De fackliga förhandlingarna är klara och Älvsbyns kommun vill hälsa Eleonor Lundkvist Linder välkommen till tjänsten som tillförordnad enhetschef för IFO. Hon...Läs mer ›

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.