Skolskjutsregler

Kommun, skolan, skolskjutsentreprenör, förare, föräldrar och elever har gemensamt ansvar för skolskjutsarna. Kommunen vill på ett tydligt sätt informera om vilka regler som gäller.

Kommunen är, enligt skollagen, skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts för grundskolans elever om det behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, funktionshinder hos en elev eller någon annan särskild omständighet.

För barn i förskolan finns ingen lagreglerad skyldighet för kommunen att sörja för skolskjuts.

Inget rättsligt hinder anses föreligga mot att kommunen tar ut avgift för skolskjuts.

Riktlinjer för skolskjutsverksamhet i Älvsbyns kommun 150413

Force majeure är en juridisk term som innebär att det finns omständigheter som kan frigöra en avtalspart från ett avtal. En omständighet kan exempelvis utgöras av väderfenomen, strejk eller liknande händelse som kan vara svår att förutse och/eller påverka. Svår halka eller sträng kyla kan påverka skolskjutsarna. Om detta inträffar på morgonen kan elever anlända sent till skolan och om detta inträffar under skoldagen när eleverna är i skolan kan svårigheter uppstå med elevernas transport tillbaka till sina hem efter skoldagens slut. Om och när detta inträffar hoppas vi kunna lösa problemen i samråd med fritids och föräldrar.

Ansökan om skolskjuts och skjuts vid växelvis boende skall vara inlämnad senast under vecka 22, 2012. Ansökan gäller från höstterminen 2012.  Se ansökningsblankett nedan.

Ansökan om skolskjuts fr ht 2016
Information om säker på- och avstigning vid bussresor

För att transporten till och från skolan skall fungera bra, se dokumentet nedan

För dig som åker buss  till skolan gäller följande.

För morgontransporten första skoldagen behöver du inget busskort. Busskortet delas ut i din skola.

Skolskjutsansvarig
Ulla Sidenmark
Älvsbyns Gymnasium
Tel 070-680 73 22

Senast uppdaterad 2019-04-10

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.