Skolsköterskor/skolläkare

Elevhälsans medicinska insats (EMI)
I Elevhälsans medicinska insats ingår skolsköterskor samt skolläkare. Älvsbyns kommun har tre skolsköterskor och en skolläkare. Det medicinska ansvaret har en av våra skolsköterskor. Skolsköterskorna samt skolläkare ingår i den centrala elevhälsan tillsammans med kommunens skolkuratorer samt talpedagog. Elevhälsan har en egen verksamhetschef.

Vill du komma i kontakt med någon av våra skolsköterskor ring eller skicka e-post till ansvarig i respektive skolområde. Tänk på att våra skolsköterskor ibland är upptagna med bland annat elevbesök, vaccinationer, läkartider, telefonsamtal, möten, utbildningar och är då inte tillgängliga. Prova gärna att ringa igen vid ett senare tillfälle eller skriv ett e-postmeddelande.

Basprogram och vaccinationer under grundskolan och gymnasiet

Förskoleklass: Överrapportering från BVC. Förebyggande hälsosamtal tillsammans med föräldrar. Vikt, längd, syn och hörsel och ryggkontroll (för att upptäcka/utesluta skolios). Information på föräldramöte.

Åk 2: Uppföljning av elevens speciella behov t.ex. skolsituation, funktionsvariation och kronisk sjukdom. Kontroll av längd och vikt. Erbjudande om vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund.

Åk 4: Förebyggande hälsosamtal. Samtal om bl.a. trivsel i skolan, mående, kost, sömn, aktivitet och kompisar. Kontroll av längd, vikt och rygg görs (för att upptäcka/utesluta skolios).

Åk 5: Erbjudande om vaccin mot HPV (enbart flickor). Samtal i flick- och pojkgrupper om puberteten. Överlämnandekonferens inför start i högstadiets lokaler. Skolsköterskan på högstadiet i Älvsbyn har ansvar för alla elever fr.o.m. åk 6. Uppföljning av kontrollelever.

Åk 7: Förebyggande hälsosamtal. Samtal om bl.a. puberteten, kost, sömn, aktivitet, fritid, alkohol, tobak, narkotika, trivsel i skolan, mående, kompisar och relationer. Kontroll av längd, vikt och rygg görs (ryggkontroll för att upptäcka/utesluta skolios). Uppföljning av elever med speciella behov.

Åk 8: Erbjudande om vaccin mot difteri, stelkramp och kikhosta.

Gymnasiet år 1: Förebyggande hälsosamtal. Samtal om bl.a. trivsel i skolan, kost, sömn, aktivitet, fritid, alkohol, tobak, narkotika, trivsel i skolan, mående, kompisar och relationer. Kontroll av vikt, längd. Vid behov kontroll av syn, hörsel och rygg (ryggkontroll för att upptäcka/utesluta skolios).

Kontakt:

Ann-Britt Lindström
Enheter: Parkskolan, Knut Lundmarkskolan och Korsträskskolan
Telefon: 0929-17261
E-post: ann-britt.lindstrom@edu.alvsbyn.se
Mottagning: Parkskolan måndag-torsdag 8.15 – 15. Fredagar 8.15 – 12.00.

Linda Sköld (medicinskt ledningsansvarig)
Enheter: Älvåkraskolan
Telefon: 0929-17149
E-post: linda.Skold@edu.alvsbyn.se
Mottagning: måndag – torsdag 8.15 – 16.

Christina Bäcklund
Enheter: Älvsbyns Gymnasium, Vidselskolan och Vistträskskolan
Telefon: Gymnasiet 0929 – 17313 samt Vidsel 0929 – 175 55
Telefontid: måndag-fredag 8:00-9:00
E-post: christina.backlund@edu.alvsbyn.se
Mottagning Gymnasiet: måndag, onsdag, torsdag kl. 8:00-11:00 och 13:00-15:00 samt fredag 8:00-11:00
Mottagning Vidselskolan: Tisdag 8:00-11:00 och 13:00-14:30

Skolläkare
Tid till skolläkaren Göran Stjärnholm bokas via skolsköterskan på ditt/dina barns skola.
Mottagning sker på Parkskolan, Älvåkraskolan, Gymnasiet eller Vidselskolan. Barn som går skola i Vistträsk har mottagning i Vidsel. Barn som går skola i Korsträsk har mottagning på Parkskolan.

Senast uppdaterad 2019-04-16

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.