Dricksvatten

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Därför är det viktigt att det är av god kvalitet. I Älvsbyns kommun är det Älvsbyns Energi AB som ansvarar för och levererar vattnet om du är ansluten till det kommunala ledningsnätet.

Egen brunn
Det vatten man får ur en grävd eller borrad brunn innehåller ett antal ämnen med varierande betydelse för vattnets användbarhet i ett hushåll. Ett exempel är kalk som kan bilda besvärliga avlagringar i kokkärl och värmesystem. Ett annat är järn som om det förekommer i höga halter kan orsaka bruna utfällningar och missfärga tvätt. I bergborrade brunnar kan radon förekomma. Om du har en egen brunn kan det vara klokt att ibland kontrollera kvalitén på vattnet.

Radon i dricksvatten
Risk för förhöjda halter i vatten gäller främst vatten från bergborrade brunnar. Radon mäts i enheten Becquerel per liter vatten (Bq/l). Förtäring av radonhaltigt vatten kan innebära hälsorisk. Små barn är en särskilt utsatt grupp eftersom barn dricker mer vatten i förhållande till sin kroppsvikt än vuxna. När radonhaltigt vatten används i hushållet avgår radon, och radonhalten i inomhusluften ökar. Framförallt lungorna utsätts därmed för förhöjd strålning. För att få vet om man har radon i sitt dricksvatten måste man ta ett vattenprov.

Provtagning
Miljö- och byggkontoret utför offentlig provtagning på de vattentäkter som miljö- och byggnämnden har tillsyn över.

För enskilda vattentäkter (till exempel egen brunn) ansvarar fastighetsägaren själv för att vattenkvalitén kontrolleras och åtgärdas vid behov. Från och med 2013-01-01 får medborgarna själva beställa sina dricksvattenprover från valfritt labb.

www.brunnsvatten.se

Senast uppdaterad 2019-04-10

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.