Försäljning tobak

Den 1 juli 2019 får Sverige en ny lag, lagen om tobak och liknande produkter (2018:2088). Den nya lagen ersätter nuvarande tobakslagen (1993:581) och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425).

Tillståndsplikt för att sälja tobak
Från och med 1 juli 2019 måste den som vill sälja tobak ansöka om tillstånd hos kommunen. Du som redan har anmält tobaksförsäljning får fortsätta din försäljning, men måste senast den 1 november 2019 ansöka om tillstånd.

Kravet på tillstånd gäller endast tobak. För att sälja e-cigaretter och påfyllnings-behållare räcker det fortfarande med att göra en anmälan till miljö- och byggkontoret.

Prövning
Vid en ansökan om försäljningstillstånd av tobak ska kommunen pröva sökandes vandel, ekonomiska förhållande och omständigheter i övrigt. Detta för att bedöma sökandes lämplighet att utöva tobaksförsäljning samt att verksamheten kommer att drivas enligt de krav som lagen ställer. Enligt den nya tobakslagen ska det ske genom att den sökande ska styrka sin lämplighet, exempelvis genom yttrande från polismyndigheten, skatteverket och kronofogden. Egenkontrollprogram är ett krav för att ansökan om tillstånd ska anses vara komplett. Vägledning för egenkontrollprogram finns här.

I samband med att kommunen utreder den ekonomiska lämpligheten hos den sökande samt personer med betydande inflytande i bolaget kan uppgifter från Skatteverket begäras in. På grund av sekretessregler behöver uppgifterna från Skatteverket begäras in från den som ansöker om tillstånd eller är en person med betydande inflytande (PBI) i rörelsen. En person anses vara PBI om denna har någon form av inflytande på verksamheten. Det kan vara genom att personen har ekonomiskt inflytande, eller inflytande via beslutsfattande på olika nivåer. Det kan exempelvis vara en finansiär, delägare, verkställande direktör eller styrelseledamot.

Blanketten skickas in till Skatteverket av den sökande samt eventuella övriga personer med betydande inflytande i företaget.
Den sökande eller personen med betydande inflytande fyller i följande uppgifter i blanketten:

  • namn och person- eller organisationsnummer,
  • kontaktuppgifter inkl. e-post,
  • underskrift.

Varning och återkallelse av tillstånd för försäljning
Kommunen kan meddela tillståndshavaren om varning men vid upprepande överträdelser kan återkallelse av tillstånd ske.

Avgift
En avgift kommer att tas ut i samband med ansökan om tillstånd. Kommunfullmäktige kommer att fastställa taxan för tillståndsansökan den 17:e juni.

När?
Ansökan om tillstånd kan tidigast lämnas in till miljö- och byggkontoret den 1 juli när lagen om tobak och liknande produkter träder i kraft.

Blanketter för ansökan om tillstånd, bilagor och egenkontrollprogram finns här.

Vill du veta mer?
Har du frågor om den nya lagen vänligen kontakta miljö- byggkontoret via mejl  mb@alvsbyn.se eller via kommunens växel 0929 – 170 00

Vill du läsa mer om den nya tobakslagen kan du göra det här

Frågor och svar om den nya lagen finns på Folkhälsomyndighetens hemsida

Senast uppdaterad 2019-07-02

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.