Tobak, folköl och receptfria läkemedel

Tobaksvaror

Den som bedriver näringsverksamhet med försäljning av tobaksvaror som till exempel snus, cigaretter eller e-cigaretter ska anmäla sin försäljning till kommunen. I Älvsbyn är det Miljö- och byggnämnden som tillsammans med Polismyndigheten har tillsyn enligt tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Miljö- och byggkontoret handlägger anmälan. Tillsammans med anmälan om detaljhandel med tobak ska ett egenkontrollprogram lämnas in.

I tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare finns regler som gäller för försäljning av tobak och tobaksvaror samt e-cigaretter. Det är förbjudet att försälja eller langa tobaksvaror till personer som är under 18 år.

Anmälan om försäljning av tobak

Egenkontrollprogram tobak

Läs mer om tobak på folkhälsomyndighetens hemsida

Folköl

Detaljhandel med folköl är tillåten under förutsättning att företaget är en registrerad livsmedelsverksamhet som bedrivs i lokaler som är avsedda för stadigvarande försäljning av livsmedel och där det också säljs mat.

Den som bedriver detaljhandel med folköl ska anmäla verksamheten till den kommun där försäljningen sker. Försäljning får inte påbörjas förrän anmälan har gjorts. I Älvsbyns kommun är det Miljö- och byggkontoret som handlägger anmälan och utför tillsyn åt Miljö- och byggnämnden.

Den som bedriver detaljhandel med folköl ska utöva särskild kontroll (egenkontroll) över försäljningen och svara för att personalen har erforderliga kunskaper om vad som gäller för försäljningen. Egenkontrollprogram ska bifogas i anmälan om detaljhandel med folköl.

Den som har utskänkningstillstånd behöver inte anmäla detaljhandel med folköl.

 

Receptfria läkemedel

En åldersgräns där köparen ska ha fyllt 18 år gäller även vid detaljhandel med vissa receptfria läkemedel som sedan november 2009 är tillåten i Sverige. I lagen om detaljhandel med vissa receptfria läkemedel finns regler om försäljningen. Miljö- och byggnämnden har tillsyn lokalt över försäljningen. Den som vill sälja receptfria läkemedel måste först göra en anmälan till Läkemedelsverket.

Mer information om detaljhandel med receptfria läkemedel samt blankett för anmälan finns på Läkemedelsverkets hemsida.

 

Senast uppdaterad 2017-12-29

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.