Energirådgivning

Rådgivningen är opartisk, kostnadsfri samt teknikneutral och riktar sig till målgrupperna allmänheten, små och medelstora företag samt organisationer/föreningar.

Energi- och klimatrådgivningen syftar till att främja en effektiv och miljöanpassad användning av energi och minska energianvändningens klimatpåverkan samt bidra till att de av riksdagen antagna energi- och klimatpolitiska målen uppnås.

På den regionala nivån i Norrbotten finns ett Energikontor Norr placerat i Luleå en viktig del i den samlade organisationen omkring energi- och klimatrådgivningen. Energikontoren är 14 stycken till antalet och finns representerade från norr till söder.

Älvsbyns Kommun håller på att rekrytera en ny energirådgivare eftersom Elisabeth Viktorsson har slutat hos oss. För den som behöver stöd i energifrågor går det bra att kontakta Energikontor Norr under tiden.

Senast uppdaterad 2018-03-06

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.