Bygglov, marklov, rivningslov

Behöver jag söka bygglov?
När ska jag göra en anmälan?
När behövs rivningslov?
Vad är marklov?
Vad menas med förhandsbesked?
Vad är en kontrollplan och hur ser den ut?
Behöver jag en kontrollansvarig?
När krävs strandskyddsdispens?
Hur många friggebodar får jag ha?
Vad kostar ett bygglov?

Här hittar du information om vad som gäller för bygglov, anmälan, rivning, marklov, förhandsbesked och strandskydd.

Blanketter

Miljö- och byggnämndens sammanträden

För dig som vill fördjupa dig, kan vi rekommendera nedanstående länkar:

Boverkets hemsida med allmän information om byggande, tillsyn och energideklaration

Boverkets broschyr om bygglov om när bygglov, rivningslov eller marklov krävs

Boverket om enkelt avhjälpta hinder i lokaler

Boverket/Naturvårdsverket om strandskydd

Utbildningsfilm i strandskydd

Plan och bygglagen SFS 2010:900

Plan- och byggförordningen SFS 2011:338

Miljöbalken SFS 1998:808

Konsumentverket med exempel på kontrakt med hantverkare.

Färdigställandeskydd för dig som tänker bygga nytt, bygga till eller bygga om.

Energirådgivaren kan hjälpa dig med energispartips och råd i energifrågor

Senast uppdaterad 2020-01-20

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.