Näringslivsbloggen

Näringslivsbloggen är nedlagd. Fram till december 2016 skrev dåvarande näringslivschefen Pär Jonsson inlägg på Näringslivsbloggen.

Har du några frågor kring bloggen. Kontakta Peter Lundberg, informatör:
Telefon: 0929-172 45.
E-post: peter.lundberg@alvsbyn.se

Arbetsmarknadsregioner

Publicerad: 2016-12-09


I nuläget är det främst städer med en befolkning över 100 000 som växer. Samtidigt som delar av Sverige avfolkas. Betraktar vi avfolkning i ett historiskt perspektiv hittar vi en av Sveriges största avfolkningsbygder i Stockholms innerstad. År 1945 fanns det 460 000 invånare i Stockholms innerstad. Det tragiska var att den yngre generationen flyttade ut...Läs mer ›

Tillväxt, från väveri till Volvo

Publicerad: 2016-11-25


Begreppet organiskt härstammar från naturvetenskapen. I affärsvärlden betecknar det en expansion utifrån en befintlig verksamhet, begreppet står i motsats till förvärv. För orter är organisk tillväxt viktigt och vi vet sällan vad som leder till framgång. Låt mig ta ett exempel från Gamlestadens väveri i Göteborg. Gamlestadens väveri I mitten av 1800-talet startade Alex Barcly upp...Läs mer ›

Lägesbild av koppar som råvara

Publicerad: 2016-11-18


Koppar är en råvara som har stigit i pris den senaste tiden, veckans prisnivå är den högsta sedan juli 2015. Cirka 70 % av behovet finns inom el och elektronik. En stark drivkraft är urbanisering och omställning till konsumtion i Asien, främst Kina och Indien samt delar av Afrika. Men den senaste tiden uppgång för...Läs mer ›

Trender från omvärlden

Publicerad: 2016-11-04


De flesta verksamheter har någon form av omvärldsbevakning. Desto större verksamheten är desto längre tidshorisont behövs för att förändra i tid. Det finns många olika modeller för att omvärldsbevakning, nedan presenterar jag tre vanliga modeller för år 2016. Blue ocean strategy Till skillnad från den röda oceanens strategi, det traditionella sättet att konkurrera med andra...Läs mer ›

Aktuella trender

Publicerad: 2016-10-21


Individualisering Den moderna människan vill gärna utmärka sig från mängden för att nå en högre position i den sociala hierarkin. Människans individualisering är nära knuten till kulturella normer och förändringar i den sociala strukturen. Det medför att den individualistiska inställningen har gjort varumärken till en allt större fråga i den moderna marknadsföringen. Ett exempel är...Läs mer ›

Batterier och dess utveckling

Publicerad: 2016-10-14


Batteriet och dess prestanda och styrning kommer att vara en viktig beståndsdel i utvecklingen av hållbara samhällen. Redan nu finns lagförslag i Europa, läs Tyskland, om att förbjuda bensin och dieseldrivna fordon år 2030. Vi ser en utvecklingstrend mot lägre kostnader och mera miljövänliga material i batterier. Batterikostnaden som i nuläget ligger på 400-500 US...Läs mer ›

Rekryteringar till Luleåregionen

Publicerad: 2016-05-20


De kommande åren planeras investeringar på närmare 200 miljarder kr i Norrbotten, investeringar som skapar tillväxt och säkerställer intäkter till vård, skola och omsorg för våra medborgare. Tillväxten ställer krav på tillflöde av kompetens till regionen. De förutsättningarna har Luleåregionen tagit fasta på och anordnar träffar i Stockholm där företag och organisationer kan medverka för...Läs mer ›

Konjunktur, trend och paradigmskifte

Publicerad: 2016-04-22


Att driva företag handlar mycket om affärside och ekonomi. Produkter och tjänster utvecklas och förändras efter marknadens behov. Konsten är att anpassa affärsiden till en marknad i ständig förändring. Vi kan betrakta marknaden som en flod vid översvämning. Den är i ständig rörelse och hittar ibland nya vägar. En allt viktigare del av företagandet är...Läs mer ›

Funderar på det där med bilar

Publicerad: 2016-03-25


På 70-talet var jag en hejare på att justera förgasaren på min Chevrolet Camaro med V8 motor. Frågan är om det kommer att ha något värde i framtiden? Tiden och tekniken står inte still och våra bilar har utvecklats mycket sedan 70-talet. Mobiltelefoner med Apple och Androids operativsystem har redan flyttat in i våra bilar. Frågan...Läs mer ›

Datacenter och hållbarhet

Publicerad: 2016-03-04


Datacenter beräknas konsumera 5-10 % av världens energi år 2020 och är idag den globalt snabbast växande industrin. Det finns ett behov av 700 nya datacenter i världen år 2015-2020. 200 nya datacenter i USA, 200 i Asien, 200 i Europa samt 50 i Sydamerika och 50 i Afrika. Tidigare placerades datacenter i närheten av...Läs mer ›

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.