Näringslivsbloggen

Näringslivsbloggen är nedlagd. Fram till december 2016 skrev dåvarande näringslivschefen Pär Jonsson inlägg på Näringslivsbloggen.

Har du några frågor kring bloggen. Kontakta Peter Lundberg, informatör:
Telefon: 0929-172 45.
E-post: peter.lundberg@alvsbyn.se

Laver och andra gruvprojekt

Publicerad: 2014-11-28


Vi har genomfört ett möte med företrädare för Boliden om Laverprojektet. Samma kväll hade jag förmånen att lyssna på LKAB:s vd Lars-Erik Aaro som gav sin syn på framtiden för järnmalmsgruvorna. Gruvverksamheter ligger långt tillbaka i förädlingskedjan och deras marknad svänger kraftigt i konjunkturcykler. När vi läser om gruvor och deras prognoser så är det...Läs mer ›

Näringslivsprogram för år 2015-2017

Publicerad: 2014-08-29


I våras tog vi fram ett nytt näringslivsprogram för Älvsbyns kommun år 2015-2017. Tillsammans med förtroendevalda i Företagarna, Köpmanna, LRF, gymnasiets elevråd samt kommunstyrelsen arbetade vi fram ett näringslivsprogram. Vid vår företagarfrukost den 29 augusti presenterade vi resultatet av vårt arbete. I strategiarbetet har vi strävat efter en balans mellan hårda och mjuka frågor. Vi...Läs mer ›

Lägesrapport Laver

Publicerad: 2014-06-19


Ulf Marklund chef för affärsutveckling i Boliden besökte oss i veckan, där han även informerade kommunfullmäktige om läget i Laver. Ulf informerade om de tillstånd som krävs för att starta en ny gruva. Boliden ska lämna in en ansökan om bearbetningskoncession i sommar, senast i augusti. Bearbetningskoncession visar om en fyndighet har ekonomiska förutsättningar. Den...Läs mer ›

Lägesrapport för gruva och resecentrum

Publicerad: 2014-05-02


Det pågår en utredning om kommunens behov av personalförsörjning fram till år 2020. Vi har intervjuat de större företagen på orten, samt kommunen, för att ta del av de kommande årens behov av arbetskraft. Nu har vi även intervjuat Boliden med ett scenario av en gruva i Laver, även om inget beslut finns fastställt. Boliden...Läs mer ›

Boliden Laver

Publicerad: 2014-03-28


Boliden planerar att öppna en koppargruva i de västra delarna i Älvsbyns kommun. I bästa fall kan bygget av gruvan påbörjas redan under år 2016/2017, därefter kan produktionen starta några år senare. En sådan gruvetablering av Aitikkonceptet kräver rekrytering av många personalkategorier. En intressant frågeställning är inte bara rekryteringen till gruvan utan även hur det...Läs mer ›

Företagarfrukost i Stockholm

Publicerad: 2014-01-24


Fyrkanten är den största befolkningskoncentrationen norr om Uppsala. I veckan har vi, kommunerna i fyrkanten samt Kalix, genomfört en företagarfrukost i Stockholm. Vi har informerat om den ekonomiska tillväxten i Norrbotten. Vi har idag den starkaste BRP, bruttoregionalprodukten, efter Stockholm. Det genererar intäkter till samhället och säkerställer samhällsfunktioner som vård, skola och omsorg. Syftet med...Läs mer ›

Älvsbyn vinnare i mineraljakten

Publicerad: 2013-12-06


Årets största fyndighet fanns i Älvsbyns kommun samtidigt som pristagaren har sina rötter i Älvsbyns kommun. För mig blev det en trevlig onsdag eftermiddag när SGU genomförde prisutdelningen för 2013 års mineraljakt på Polar Hotell i Älvsbyn. Mineraljakten är en landsomfattande tävling som söker den största mineralfyndigheten i Sverige det gångna året. Juryn består av...Läs mer ›

Barnen är Älvsbyns framtid

Publicerad: 2013-08-23


Från sina egna barn får man veta sanningen. En ständig återkoppling om allt från ens klädsel till hur man formulera sig i social medier. Barnen paketerar och levererar beslutsstöd för den personliga utvecklingen. Möjligheter till förbättringar dominerar klart över ens positiva förekommanden. Till den kommande generationen kan jag informera att jag börjar begripa: -det heter...Läs mer ›

Älvsbyn ökar mest inom turism

Publicerad: 2013-08-09


Älvsbyns kommun hade år 2012 den största procentuella ökningen av turism för alla orter i Norrbotten, en ökning med 25 %. För Norrbotten som helhet ökade turismen med 3 % förra året. I den undersökningen ingår också Skellefteå. Det här visar siffror från turistorganisationen Swedish Lapland. I Älvsbyn har övernattning på camping ökat från 4100...Läs mer ›

Möten med Boliden

Publicerad: 2013-05-24


Under tisdagen genomförde Boliden ett möte med inbjudna myndigheter. De informerade om miljökonsekvenser vid olika modeller för gruvproduktion. Boliden redogjorde även för samordningen med andra intressenter, exempelvis rennäringen och flyg. På kvällen informerades allmänheten om Bolidens planer på en koppargruva. Bakgrunden är den starka tillväxten främst i Asien som skapar ett behov av metaller. De flesta metaller...Läs mer ›

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.