Näringslivsbloggen

Näringslivsbloggen är nedlagd. Fram till december 2016 skrev dåvarande näringslivschefen Pär Jonsson inlägg på Näringslivsbloggen.

Har du några frågor kring bloggen. Kontakta Peter Lundberg, informatör:
Telefon: 0929-172 45.
E-post: peter.lundberg@alvsbyn.se

Lägesbild av koppar som råvara

Publicerad: 2016-11-18


Koppar är en råvara som har stigit i pris den senaste tiden, veckans prisnivå är den högsta sedan juli 2015. Cirka 70 % av behovet finns inom el och elektronik. En stark drivkraft är urbanisering och omställning till konsumtion i Asien, främst Kina och Indien samt delar av Afrika. Men den senaste tiden uppgång för...Läs mer ›

Näringslivsprogram och Carmen

Publicerad: 2016-09-16


Operan Carmen handlar om zigenarflickan Carmen som varken har något förflutet eller någon framtid. Hon lever bara i nuet. För henne är kärleken inget livsprojekt, det är bara en övergående nyck. För Carmen finns ingen förståelse för att välja, hon vill äga allt men inte bevara något, både inom män och ägodelar. Medan vi andra...Läs mer ›

Yttrande och dom

Publicerad: 2016-02-19


I veckan har vi haft besök av Bolidens Anders Forsgren. Anders informerade kommunfullmäktige om processen för gruvetableringen i Laver. Därefter hade vi möjlighet till enskild överläggning. Det processteg som vi befinner oss i är en bearbetningskoncession. Boliden har sökt en bearbetningskoncession för Lavergruvan hos Bergsstaten. Sedan har både Länsstyrelsen och Boliden yttrat sig i frågan....Läs mer ›

Utveckling inom gruvbranschen

Publicerad: 2015-12-04


I slutet av november besökte vi Boliden för genomgång och lägesrapport om Laver. Förutom lägesrapport om bearbetningskoncession och miljökonsekvensbeskrivning diskuterade vi gruvbranschens utveckling. Det är en mindre del av gruvbranschen som är anställd direkt av gruvbolagen. De flesta anställda finns inom de indirekt anställda, där gruvbranschen är uppbyggd på serviceavtal med de största leverantörerna. Ett annat exempel...Läs mer ›

Boliden, världsbäst inom återvinning

Publicerad: 2015-09-11


I slutet av augusti besökte vi Bolidens Rönnskärsverken i Skellefteåhamn. Syftet var att ta del av process och förädling av produkter inom koppar. Vi blev väl mottagna av platschef Åke Roos och informationschef Ann Lundholm. De presenterade processen för främst koppar. Produktionen för koppar ger 217 000 ton/ år att jämföra med guld 13 ton/år, silver...Läs mer ›

Länsstyrelsen i Norrbotten är positiv till nya gruvor

Publicerad: 2015-07-31


Den 2 juli 2015 offentliggjorde länsstyrelsen i Norrbotten tillsammans med länsstyrelsen i Västerbotten en ny mineralstrategi fram till år 2025. Länsstyrelsen är positiv till nya gruvetableringar i Norrbotten men betonar balansen mellan perspektiven; social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Länsstyrelsen skriver ” en expanderande gruvnäring kan bidra till långsiktig och hållbar utveckling som grund för fortsatt...Läs mer ›

Lägesrapport Laver

Publicerad: 2015-03-20


Det pågår en process för en ny gruva i Laver. Innan en gruva kan startas krävs flera tillstånd. Nästa tillstånd är en bearbetningskoncession från Bergstaten, därefter krävs det ett miljötillstånd från Mark & Miljödomstolen. I september lämnade Boliden in en ansökan om bearbetningskoncession där Länsstyrelsen nu har yttrat sig. Länsstyrelsen yttrade sig negativt om bearbetningskoncessionen....Läs mer ›

Företagarfrukost med fokus på Laver

Publicerad: 2015-03-06


Bolidens företrädare Peter Richardsson och Anders Forsgren var våra gäster vid den välbesökta företagarfrukosten förra fredagen. På plats fanns nästa 70 personer som intresserat tog del av en lägesrapport för gruvprojektet. Presentationen präglades av miljöfrågor, exempelvis samverkan med renskötsel och framför allt konceptet med ett slutet system av vatten för anrikningen, ett nytt koncept för...Läs mer ›

Laver är av riksintresse

Publicerad: 2015-01-16


SGU, Sveriges geologiska undersökning, är en myndighet inom näringsdepartementet för frågor om berg, jord och grundvatten i Sverige. De har nu beslutat att Bolidens fyndighet i Laver är av riksintresse. SGU:s formulering i sitt beslut, daterat den 18 december 2014; ”Sveriges geologiska undersökning (SGU) bedömer att Laver i Älvsbyns kommun, Norrbottens län, utgör ett sådant...Läs mer ›

En summering av det gångna året

Publicerad: 2014-12-19


År 2014 har präglats av många goda nyheter och en mindre god. Bäst i Sverige Älvsbyn har den största värdeökningen i Sverige för företag mellan 1-49 anställda. En värdetillväxt på 53,6% visar tydligt på utvecklingen för de små företagen i kommunen. Polarbröd och Älvsbyhus har fått flera fina priser för sitt sätt att leda företaget....Läs mer ›

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.