Emil Eriksson, tidigare praktikant på Älvsbyns kommun. Foto: Robin Nilsson

Möt vår praktikant

Praktik är en viktig del i elevernas utbildning. Det är där som eleverna får lära sig hur en verksamhet fungerar, hur arbetslivet ser ut och hur man tillämpar det man lärt sig i skolan ute i verkligheten.

Emil Eriksson gjorde sin praktik på Älvsbyns kommun under hösten 2021.

Hej Emil, läget?
Det är bara bra med mig.

Du gjorde din praktik under tiden du studerande på LTU, vilket program läste du?
Jag läste statsvetenskapsprogrammet på kandidatnivå.

Vad gjorde att du ville praktisera på en kommun?
En statsvetenskapsexamen brukar för många leda till ett arbete inom offentlig sektor. Att praktisera på en kommun valde jag därför att jag därmed kunde tillskansa mig erfarenheter och inblick i en ganska typisk framtida arbetsplats.

Kan du berätta litegrann om vad du fick göra under din tid här?
Jag fick arbeta med lite olika kommunövergripande frågor. Bland annat delta i utredningsarbete, och framtagande av underlag till en uppdaterad fullmäktigeutbildning ämnad för de förtroendevalda. Därutöver har jag deltagit i lite övrigt, exempelvis suttit med på styrelse- och fullmäktigesammanträden och ungdomstinget.

Vilka lärdomar tar du med dig från tiden hos oss?
Praktiken har bland annat medfört att man fått en god inblick i hur kommuner fungerar och styrs, både ur ett tjänstemanna- och politiskt perspektiv. Dessutom har det varit intressant att få följa ärendens gång, från utredning till dess att det presenteras för politiken.

Skulle du rekommendera andra att göra praktik på Älvsbyns kommun?
Ja det gör jag absolut. Praktiktiden har varit både rolig och lärorik. Att bekanta sig med kommunal verksamhet kan dessutom vara en god inspirationskälla till de som inte ännu bestämt sig för ett uppsatsämne, även om mitt eget examensarbete visserligen behandlade annat. Ett väldigt trevligt bemötande från samtliga i personalen är ej att förglömma.

Och vi är ju nyfikna, vad gör du nu?
Just nu arbetar jag mina första dagar hos Region Norrbotten där jag fått anställning som handläggare/nämndsekreterare.

Senast uppdaterad 2022-08-26

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.