Personalavdelningen

Välkommen till personalavdelningens sida.

Personalavdelningens uppdrag
Vi arbetar med övergripande personalstrategiska frågor och ansvarar för att utarbeta och hålla styrdokument uppdaterade samt tillhandahåller service inom personal- och löneadministration. Personalavdelningen har tre olika roller:

1. Den strategiska rollen innebär att vi arbetar med policy- och personalpolitiska frågor på uppdrag av kommunledningen samt utarbetar nödvändiga beslutsunderlag.
Vi svarar för att kommunen har en gemensam personal- och lönepolitik och följer upp hur det hanteras i verksamheterna.

2. Den konsultativa rollen innebär att ge kvalificerat stöd till ledning och chefer i arbetsrättsliga frågor, arbetsmiljö-, rehabilitering, personal- och kompetensförsörjning samt lönefrågor.

3. Servicerollen innebär att svara för löne-, pensions- och försäkringsfrågor samt allmän personaladministration.

Vi som arbetar på personalavdelningen är:
Karin Berglund, personalchef, 0929-171 18
Jennie Grahn, personalspecialist, 0929-171 42
Malin Krutrök, vik personalspecialist, 0929-171 20

Senaste nytt

Annonsering 2016
Annonsering sker 1 gång per månad, se Tidplan 2017
-  annonsmanus för EXTERN eller INTERN annonsering ska användas och vara fullständigt ifyllda när de skickas till personalavdelningen.

 

Senast uppdaterad 2017-01-11

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.