Vinterkräksjukan

Rutiner för rapportering av vinterkräksjukan.

Med de nyligen gjorda tilläggen i smittskyddslagen har smitt-
skyddsläkaren numera även till uppgift att ”följa att vårdgivare vidtar de åtgärder som krävs för att förebygga smittspridning”. Vinterkräksjuka ställer stora krav på att hygienrutinerna fungerar inom vården och är därför en bra markör på om vårdhygienen fungerar eller inte.

Smittskyddsläkaren vill ha kontinuerligt rapporter om misstänkta fall av vinterkräksjuka inom verksamheten. För att underlätta rapporteringen finns ett webb-formulär för rapporteringen. Omvårdnadsansvarig sjuksköterska ska MÅNDAGEN I VECKAN EFTER att kliniskt misstänkta fall av vinterkräksjuka förekommit bland vårdtagare/brukare anmäla dessa via webb-formuläret till nedanstående webbadress samt även skicka information till MAS. Områdeschef för särskilt boende och för omsorgen om funktionshindrade anmäler antalet misstänkta fall bland personal. Områdeschef inom hemtjänst anmäler sina misstänkta fall bland personal och brukare på samma sätt.

Webb-formuläret finns på följande länk Veckorapport nya fall av vinterkräksjuka.

Länk
Lokala rutiner vinterkräksjuka – Ordinärt boende
Lokala rutiner vinterkräksjuka – Särskilt boende
Vinterkräksjuka – länk till internetmedicin

Senast uppdaterad 2014-10-07 Innehållet på denna sida uppdaterades senast för mer än ett år sedan och kan innehålla felaktigheter. Du kan föreslå ändringar genom att klicka på knappen nedanför.

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.