Ensamkommande flyktingbarn (EKB)

Ensamkommande flyktingbarn (HVB/18+)

Älvsbyns Kommun har ett avtal med Migrationsverket om att ta emot ensamkommande flyktingbarn mellan 15 och 17 år. Barnen har kommit till Sverige utan legal vårdnadshavare och befinner sig i en utsatt situation. Socialsekreterare i kommunen utreder barnets behov och fattar beslut om lämpligt boende. Boendet kan vara ett hem för vård eller boende (HVB) eller ett familjehem. Kommunen ansvarar också för barnens skolgång.

Våra HVB-hem är fyra till antalet och är belägna centralt i Älvsbyn. Personal finns på boendet dygnet runt enligt de föreskrifter som finns för HVB-hem.

  • BROS tar emot 15 flyktingbarn i åldrarna 15 – 17 år.
  • SÖRGÅRDEN tar emot 15 flyktingbarn i åldrarna 15 – 17 år.
  • ÖBERGA tar emot 10 flyktingbarn i åldrarna 15 – 17 år.
  • VETEGATAN tar emot 10 flyktingbarn i åldrarna 15 – 17 år.

Handledarna har varierande kompetenser, exempelvis lärare, socialpedagog, beteendevetare etc. Personalen arbetar aktivt med handledning av ungdomarna och ge förutsättningar för en bra introduktion och integration i Älvsbyn. Målet är att ungdomarna ska vara så väl förberedda som möjligt att på bästa sätt klara av ett eget boende.

Migrationsverket är den myndighet som beslutar i det fall ungdomarna får uppehållstillstånd och därmed får stanna i Sverige. Alla barn tilldelas en god man.

När en ungdom ska fylla 18 år så blir hen erbjuden fortsatt stöd utifrån behov via vår 18+ verksamhet. Det slutgiltiga målet för verksamheterna är att ungdomarna ska bli självständiga och självförsörjande ungdomar som är delaktiga i samhället.

Alla kostnader som rör boendet t.ex. personal, hyror mm finansieras av pengar som återsöks från staten genom Migrationsverket.

18+ verksamheten

Denna verksamhet baseras på frivillighet och är ett erbjudande som vänder sig till ensamkommande flyktingbarn på våra HVB-hem, den dag de fyller 18 år. De ungdomar som tackar ja och väljer att bo kvar i kommunen erbjuds fortsatt strukturerat stöd och handledning mellan 18-21 års ålder.

18+ verksamheten arbetar med ungdomarnas hela livssituation. Centrala delar är boende, skolgång, ekonomi, det svenska språket och kulturen. Men även hälsa, meningsfulla aktiviteter och ett utökat kontaktnät är viktiga inslag. Insatserna är behovs- och individanpassade och förekommer utifrån detta både enskilt och i grupp.

Det praktiska stödet kan bestå av hjälp med läxläsning, ansökan om studiestöd, kontakt med myndigheter mm. En gemensam lokal finns där ungdomarna kan få denna hjälp, men de kan även komma till lokalen för samvaro eller att prata med handledarna om annat som de behöver vuxenstöd med. Vi samarbetar även med externa aktörer såsom företag, föreningar och organisationer. Verksamheten är delaktig i olika integrationsprojekt.

Syftet med verksamheten är att hjälpa ungdomarna till ett självständigt liv. I handledarens uppgifter ingår att verka för ungdomarnas integration i samhället, stimulera till personlig utveckling, ökat självförtroende och att hjälpa dem att planera sin framtid. En av 18+ verksamhetens mål är att hjälpa dem att förverkliga sina målsättningar i form av fortsatta studier, arbete eller egenföretagande.

Kostnader för verksamheten återsöks av migrationsverket.

Kontakt

Anneli Öhman, Enhetschef
0929-17000 vx, anneli.ohman@alvsbyn.se

  • Bros HVB-hem
  • Sörgården HVB-hem

Mattias Holmén, Enhetschef
0929-17150, mattias.holmen@alvsbyn.se

  • Öberga HVB-hem
  • Vetegatan HVB-hem
  • 18+ verksamheten

 

 

Senast uppdaterad 2016-04-22

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.