• Välkommen till Älvsbyns gymnasium

    På Älvsbyns gymnasium har alla elever har tillgång till egen bärbar dator och trådlöst nätverk på skolan.

  • Elevfiket

    I anslutning till elevfiket finns bland annat biljardbord.

Aktuellt just nu – STUDENTEN!

Information om Älvsbyns gymnasiums studentfirande!

Biblioteket

Öppettider Måndag 8.00-16.00 Tisdag 8.00-16.00, obemannat Onsdag 8.00-16.00 Torsdag 8.00-16.00 Fredag 8.00-15.00 Lovdagar har biblioteket stängt   Gymnasiebiblioteket servar Älvåkraskolan, Älvsbyns Gymnasium och Vuxenutbildningen. På biblioteket jobbar bibliotekarie Maria Thysell….

Elevhälsa

Kurator Skolsköterska

Gymnasiets personal

Här hittar du telefonnummer till lärare, skolassistent, studie- och yrkesvägledare, rektor...

Klagomålshantering

Om du har några klagomål eller synpunkter på verksamheten hoppas och vill vi att du framför dem direkt till oss på  klagomålsblankett som du hittar via länken nedan. Klagomålshantering Älvsbyns…

Kvalitetsarbete

En del av kvalitetsarbetet i svenska skolor är Skolinspektionens besök. I år är det vår tur att få ett besök av dem. De ger ut en information som riktar sig till vårdnadshavare och elever.

Ledighet för elever som går på gymnasieskola

I Gymnasieförordningens 12:e kapitel 2§ finner man följande text: Rektor får bevilja en elev ledighet från skolarbetet för enskilda angelägenheter. Rektor får även bevilja en elev ledighet från skolarbetet om…

Lokala handlingsplaner

Drogpolicy Likabehandlingsplan år 2016

Läsårsplaner

Läsåret 2015/2016 Höstterminen 2015 Skolstart 24 augusti (v 35) Höstlov 26-30 oktober (v 44) Lovdag 7 december (v 50) Terminsslut 18 december (v 51) Vårterminen 2016 Terminsstart 12 januari (v…

Nationell idrottsutbildning – NIU

Vid Älvsbyns gymnasium finns nationella idrottsutbildningar i idrotterna;

kvinnlig och manlig artistisk gymnastik,
längdskidåkning,
orientering
samt
skidorientering.

Om närvaro i skolan

Då gymnasieskolan är en frivillig skolform förekommer ibland en missuppfattning att även närvaron på lektionerna är frivillig. Så är inte fallet! När man blivit antagen till ett gymnasieprogram och accepterat…

Programutbud

Följande program finns att söka vid Älvsbyns Gymnasium.
Varmt välkommen till oss!

Skolexpedition

Gymnasiechef Mona Brännmark Tel: 0929-173 00 SYV Ulla Bergkvist Tel: 0929: 0929-173 01 Skolassistent Anneli Lindmark Tel: 0929-173 02 FAX 0929-173 04

Studie- och yrkesvägledare (SYV)

Jag heter Ulla Bergkvist och arbetar som studie- och yrkesvägledare vid Älvsbyns Gymnasium. Studie- och yrkesvägledning är en professionell verksamhet som syftar till att hjälpa elever i sina val av…

Söka till gymnasiet

Under perioden 7 januari till 9 februari kan  du söka till gymnasieskolorna i fyrkanten via webben. Du kan också ställa frågor till studie- och yrkesvägledarna via vårt valforum. Du som vet…

Övriga länkar

Office 365 CSN Högskoleverket Skolverket Arbetsförmedlingen Kopieringsguide för grund- och gymnasieskola, vuxenutbildning m fl

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.