Lyan

Lyans bild 1

Lyan är en avdelning med barn mellan 3 och 5 år.

Vårt arbete utgår från Läroplanen för förskolan. Läroplanen uttrycker vilka förväntningar barn och föräldrar kan ha på förskolan.

Vi strävar efter att barnen ska

 • utveckla ansvar och samhörighet
 • visa respekt för individen och utveckla samspelet med andra
 • få hjälp att bearbeta konflikter
 • visa hänsyn till andra
 • förstå människors lika värde oavsett bakgrund

Språk, matematik och lek är områden som genomsyrar vår verksamhet.

Språk

 • Vi stimulerar barnens utveckling av tal och språk, ger dem möjligheter att uttrycka tankar och utveckla sina kommunikativa förmågor.
 • Vi ger barnen tillfälle att utveckla sitt ord- och begreppsförråd.
 • Vi uppmuntrar barnens intresse för skriftspråket.

Matematik

 • Matematik är en naturlig del av barnens vardag. Den utvecklas genom att barnen pendlar mellan handling och tänkande.
 • Vi synliggör på olika sätt den matematik som finns i barnens vardag, d.v.s. i leken, i rutinsituationer och i olika teman, genom matematiska aktiviteter. Barnen får också möjlighet att reflektera över och dokumentera matematiken i vardagen.
 • Lyans Bild
  Leken:
 • utvecklar fantasi och tanke
 • stärker självförtroende
 • utvecklar hänsyn och empati
 • tränar koncentrationen
 • tränar samarbetsförmåga
 • tränar kreativitet och problemlösning
 • utvecklar tal och språk
 • lär barnen bemästra känslor
 • låter barnen öva olika roller
 • ger kunskap
 • är ett sätt att ha roligt

Vi ger tid till lek. Det är genom leken barnen bearbetar, och lär sig av, sina erfarenheteroch upplevelser i samspel med andra.

Empati är bron som överbrygger den klyfta som skiljer oss från varandra.

Senast uppdaterad 2014-06-09 Innehållet på denna sida uppdaterades senast för mer än ett år sedan och kan innehålla felaktigheter. Du kan föreslå ändringar genom att klicka på knappen nedanför.

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.