Miljö- och hälsoskydd

Miljöfarlig verksamhet

Följande åtgärder ska anmälas till Miljö- och byggnämnden:

  • Starta en miljöfarlig verksamhet
  • Använda avfall för anläggningsändamål - gör en anmälan enligt 9 kap 6 § miljöbalken.
  • Sanera förorenad mark - anmäl detta enligt 28 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
  • PCB-sanering av byggnad - anmäl detta enligt 28 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
  • När en cistern installeras eller tas ur bruk ska en anmälan göras enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor (NFS 2003:4 kap 9) Blanketter

 

Hälsoskydd

Följande åtgärder ska anmälas enligt 38 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd till Miljö- och byggnämnden:

  • Starta en undervisningsverksamhet
  • Starta en verksamhet med hygienisk behandling såsom fotvård, tatuering, piercing eller håltagning för smycken
  • Öppna ett solarium
  • Öppna en badanläggning. Blanketter

 

Värmepumpar

Om du vill anlägga jordvärme, sjövärme eller bergvärme anmäler du detta till Miljö- och byggnämnden. Blanketter

 

Enskilda avlopp

Om du ska anlägga ett enskilt avlopp ska du göra en ansökan eller anmälan hos Miljö- och byggnämnden. Läs mer om enskilda avlopp

Om du vill kompostera ditt eget latrin ska du göra en anmälan till Miljö- och byggnämnden. Blanketter

 

Lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter

I de lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifterna finns bestämmelser om djurhållning inom detaljplanelagt område, gödselhantering och grund- och ytvattenskydd samt luftvård. Om du exempelvis vill hålla djur inom detaljplanelagt område, måste du göra en ansökan enligt de lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifterna hos Miljö- och byggnämnden. Blanketter

Senast uppdaterad 2015-11-03 Innehållet på denna sida uppdaterades senast för mer än ett år sedan och kan innehålla felaktigheter. Du kan föreslå ändringar genom att klicka på knappen nedanför.

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.