Miljö- och byggkontoret

Miljö- och byggnadsinspektörerna har telefontid måndag – fredag, 08.30 – 09.30.  Övrig tid kontakta vår administratör Annica Brännmark (se kontaktuppgifter nedan). Du kan även skicka e-post till  mb@alvsbyn.se(Miljö-och byggnämndens brevlåda). Posten diarieförs och vidarebefordras till handläggare. Vid påbörjat ärende ange inspektör samt ärendenummer.

Kontaktpersoner på Miljö- och byggkontoret:

Ingrid Karlsson, enhetschef för miljö- och byggkontoret
Arbetsområden: Planer, trafik och täkter
ingrid.karlsson@alvsbyn.se
Telefon: 0929-171 19

Annica Brännmark, administratör och trafikhandläggare
Arbetsområden: Administration, hemsida , parkeringstillstånd för rörelsehindrade, köldmedierapportering, Miljö- och byggkontorets fakturor, ovanjordcisterner, trafik mm.
annica.brannmark@alvsbyn.se
Telefon: 0929-171 85

Asad Namah, byggnadsinspektör
Arbetsområden: Bygglov, rivningslov, marklov, förhandsbesked, strandskyddsdispenser och OVK.
asad.namah@alvsbyn.se
Telefon: 0929-171 86

Daniel Nordström, kartingenjör
Arbetsområden: GIS, kartor och adresser.
daniel.nordstrom@alvsbyn.se
Telefon: 0929-171 84

Amanda Johansson, miljöinspektör
Arbetsområden: Miljö- och hälsoskydd, enskilda avlopp, livsmedelskontroll,  tobak, receptfria läkemedel och folköl.
Telefon: 0929-171 78
mb@alvsbyn.se (Gemensam e-postadress till Miljö- och byggkontoret)

Erika Groth, miljöinspektör
Arbetsområden: Miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll, enskilda avlopp, strålskydd, tobak, receptfria läkemedel och smittskydd.
Telefon: 0929-170 63
mb@alvsbyn.se (Gemensam e-postadress till Miljö- och byggkontoret)

Sandra Svensson, miljöinspektör
Arbetsområden: Livsmedelskontroll.
Telefon: 0929-171 87
mb@alvsbyn.se (Gemensam e-postadress till Miljö- och byggkontoret)

Arben Vojvoda, samhällsplanerare
Arbetsområden: Detalj- och översiktsplanering.
arben.vojvoda@alvsbyn.se
0929-171 83

Senast uppdaterad 2017-03-15

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.