Enskilda avlopp

Har du inte tillgång till kommunalt avloppsnät måste du ordna en enskild avloppsanläggning.

För att du ska få installera enskilt avlopp med vattentoalett eller göra en större ändring på den befintliga anläggningen måste du söka tillstånd hos kommunen. För enskilt avlopp utan vattentoalett, exempelvis till fritidshuset, ska du göra en anmälan till kommunen.

Blanketter för ansökan eller anmälan

Det kan ta 3-6 veckor för Miljö- och byggkontoret att handlägga din anmälan/ansökan, lämna därför in din ansökan i god tid innan du tänkt påbörja arbetet. Ett beslut om inrättande av enskilt avlopp förfaller om inte arbetet påbörjas inom två år och slutförs inom fem år.

Uppfyller ditt avlopp dagens krav eller inte? Gå in på Avloppsguiden och gör din egen kontroll med deras checklista! Där kan du även hitta tips på olika avloppslösningar och få reda på mer om hur ett avlopp fungerar.

När du har anlagt ett nytt avlopp är det din skyldighet att anmäla när det tas i bruk till Älvsbyns Energi så att de kan planera slamtömningen. Alla enskilda avlopp med vattentoalett ska slamtömmas minst en gång per år. Endast avloppsanläggningar som uppfyller dagens krav kan få dispens från slamtömning vartannat år. Du kan söka dispens från slamtömning hos Miljö- och byggnämnden. Total befrielse från slamtömning medges endast om fastigheten räknas som ett ödehus.

Det finns ca 800 enskilda avloppsanläggningar i kommunen.

Miljö- och byggnämnden har tagit fram Riktlinjer för enskilda avlopp, där det framgår vilka krav som ställs på ett godkänt avlopp. I många områden i kommunen ställs krav på hög skyddsnivå vilket innebär att reningsgraden ska vara högre för fosfor (90%) och kväve (50%).

Avgifter för handläggning av anmälan/ansökan hittar du i taxan enligt miljöbalken som Kommunfullmäktige tagit beslut om. För närvarande är handläggningsavgiften 960 kr/timme.

 

 

Senast uppdaterad 2016-05-25 Innehållet på denna sida uppdaterades senast för mer än ett år sedan och kan innehålla felaktigheter. Du kan föreslå ändringar genom att klicka på knappen nedanför.

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.